Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Om programmet

Mennesker er kontinuerlig i bevegelse, og kroppens bevegelser er essensielle for hvordan vi fungerer i omgivelsene. Bevegelsesvitenskap fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser i dagliglivet, både relatert til arbeidsliv og fritidsaktiviteter, samt bredde- og toppidrett.

Hva er bevegelsesvitenskap?

Master i bevegelsesvitenskap er et tverrfaglig studieprogram om menneskets bevegelse generelt, og fysisk aktivitet og idrett spesielt. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig perspektiv som kombinerer og integrerer helsevitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Ulike prestasjonsnivå, aldersgrupper og helsetilstander vektlegges. Kunnskap baseres på vitenskapelige forskningsmetoder og forskningsresultater fra flere fag (anatomi, fysiologi, biomekanikk, psykologi, epidemiologi) som kombineres og relateres til prestasjonsevne og trening for enkeltindivider og grupper.

Noen fordypningseksempler:

  • Gait in elderly undergoing bilateral cataract surgery
  • Training load and instruction in resistance training
  • Muscle coordination and low back pain
  • Training forms in ski jumping
  • Physical activity and sick leave from work - The Health Survey in Nord-Trøndelag (HUNT)

Hvorfor bevegelsesvitenskap?

NTNU er landets eneste studiested som tilbyr en master i bevegelsesvitenskap. Videre gir NTNUs tverrfaglige satsing spennende muligheter på tvers av ulike fagmiljøer.

Fagmiljøet i bevegelsesvitenskap samarbeider med tekniske miljøer for å teste teknikk og utstyr til toppidrettsutøvere. Sammen med medisinske miljøer undersøkes funksjon og prestasjon hos forskjellige pasientgrupper og rehabiliteringstiltak evalueres. Uansett om man er interessert i barns motoriske ferdigheter, toppidrett eller kliniske problemstillinger knyttet til bevegelsesfunksjon, så gir master i bevegelsesvitenskap muligheten for å studere disse fenomenene.

Studiet egner seg for

  • deg som er interessert i menneskets fysiske aktivitet; trening, læring og utvikling; topp- og breddeidrett; og sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse
  • deg som ønsker å vite mer om anatomi og fysiologi, det vil si hvilke muskler og bevegelser som brukes under trening og fysisk aktivitet
  • deg som ønsker å registrere og analysere kroppslige bevegelser til for eksempel barn, eldre, eller toppidrettsutøvere
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i bevegelsesvitenskap

Studieprogramkode: MBEV
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim
Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017/2018