Itslearning

It's learning

I itslearning kan du kommunisere med studenter og faglærere på NTNU uavhengig av tid og sted. Faglærere kan distribuere undervisningsmateriell som Powerpoint-presentasjoner, artikler, videoer, bilder og lyd til studentene. Som student kan du opprette egne prosjektrom for samarbeid med studenter på andre emner og program.

Kontaktinformasjon:

Brukerstøtte:
E-post: orakel@ntnu.no
Telefon: 73 59 15 00