Bestill brosjyrer

Skjema for brosjyrebestilling fungerer dessverre ikke.

Send din bestilling til posttransport@drift.ntnu.no. Skriv fullstendig adresse, navn, postnummer og poststed.

Tilgjengelig informasjonsmateriell

A) Studiekataloger

B) Bachelorprogrammer

C) Masterprogrammer 5-årig

D) Sivilingeniørutdanning

E) Masterprogrammer 2-årig

G) Doktorgradsutdanning (ph.d.)

H) NTNU og Trondheim

I) Strategier

Leveringsadresse

Skriv fullstendig adresse. Navn, epost, postnummer og poststed må fylles ut.

Hvis du IKKE får en bekreftelse etter å ha trykt "Send bestilling", har vi dessverre ikke mottatt bestillingen. Ring gjerne Kommunikasjonsavdelingen på 73 59 64 00 for å si fra om dette, eller hvis du har spørsmål.