Bestill brosjyrer

Tilgjengelig informasjonsmateriell
A) Studiekataloger
Studiekatalog 2014-2015.pdf
C) Bachelorprogrammer
Biologi 2014-2015.pdf
Fysikk 2014-2015.pdf
Geologi 2014-2015.pdf
Kjemi 2014-2015.pdf
D) Masterprogrammer 5-årig
Arkitektur 2014-2015.pdf
Bioteknologi 2014-2015.pdf
E) Sivilingeniørutdanning
Industriell design 2014-2015.pdf
Ingeniørvitenskap og IKT 2014-2015.pdf
Fysikk og matematikk 2014-2015.pdf
Nanoteknologi 2014-2015.pdf
Marin teknikk 2014-2015.pdf
Produktutvikling og produksjon 2014-2015.pdf
Petroleumsfag 2014-2015.pdf
Tekniske geofag 2014-2015.pdf
Industriell kjemi og bioteknologi 2014-2015.pdf
Materialteknologi 2014-2015.pdf
Bygg og miljøteknikk 2014-2015.pdf
F) Masterprogrammer 2-årig
Toårig master i helse, miljø og sikkerhet (HMS).pdf
2arig_master_klinisk_helsevitenskap.pdf
Urban Ecological Planning 2014-2015.pdf
Eiendomsutvikling og –forvaltning – erfaringsbasert studium (EVU) 2014-2015.pdf
Eiendomsutvikling og –forvaltning 2014-2015.pdf
Fysisk planlegging 2014-2015.pdf
H) Doktorgradsutdanning (ph.d.)
Kvalitet i ph.d.-utdanningen. Felles standard og håndbok (no).pdf
Quality in PhD education. Common Standard and Handbook (eng).pdf
I) NTNU og Trondheim
A taste of NTNU.pdf
Trondheim in your pocket.pdf
Trondheim-A_city_to_remember.pdf
Highlights_of_NTNU.pdf
Cutting edge – Research from Europe’s outer edge (2010).pdf
J) Strategier
Kunnskap for en bedre verden, strategiplan for perioden 2011-2020.pdf
Internasjonal handlingsplan 2014-2017.pdf
Årsmelding 2013.pdf
Annual report 2013.pdf
International action plan 2014-2017.pdf
Knowledge for a better world. Strategy Document for NTNU 2011-2020.pdf
Publiseringspolitikk 2014-2020.pdf
Publishing policy 2014-2020.pdf
Leveringsadresse

Hvis du IKKE får en bekreftelse etter å ha trykt "Send bestilling", har vi dessverre ikke mottatt bestillingen. Ring gjerne Kommunikasjonsavdelingen på 73 59 64 00 for å si fra om dette, eller hvis du har spørsmål.

Skriv fullstendig adresse. Navn, epost, postnummer og poststed må fylles ut.