Jeg finner ikke navnet mitt i gruppelistene - hva gjør jeg da?

Listene legges ut i uke 32. Før dette vil det altså ikke være mulig å finne hvilken gruppe man tilhører.

Det kan være flere grunner til at du ikke finner navnet ditt i listene, og det betyr ikke nødvendigvis at du er fritatt fra Humstart.

Svar

Dersom du ikke finner navnet ditt i listene, eller du er usikker på om du skal delta i Humstart, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet eller på informasjonsstanden i gata på campus Dragvoll, så vil du bli tildelt en gruppe dersom det er aktuelt.

Enkel sjekkliste:

  1. Går du på et programsom er automatisk fritatt fra Humstart? Se en oversikt over program i listen til høyre.
     
  2. Har du allerede avlagt 60 studiepoeng eller mer innenfor humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag ved NTNU?
     
  3. Har du tidligere avlagt eksamen i et Ex.fac.-emne som skal innpasses i graden din ved NTNU? (Kontakt oss snarest dersom du er usikker på om ditt emne kan gi fritak.)

Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er "ja" trenger du ikke delta i Humstart.

Spørsmål om Humstart? Kontakt oss via kontaktskjemaet.

Valgfri Humstart?

Humstart er ikke obligatorisk for studenter ved følgende program:

Årsstudier:

- Allmenn litteraturvitenskap
- Drama og teater
- Historie
- Kunsthistorie
- Latin
- Religionsvitenskap
- KRL
- Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

- Emnestudier humaniora

Bachelorprogram:

- Utøvende musikk ("Myk start")

Studenter ved disse programmene kan likevel delta i Humstart dersom de ønsker det. Påmelding gjøres her innen onsdag 7.august.