Master 2-årig, Trondheim

Magnetisk resonans

– Studiemiljø

Studiemiljø

Studiet er nettbasert, med samlinger og på deltid

De fleste møter med medstudenter og lærere vil derfor være virtuelle, men med samlinger gjennom hele studiet for faglig påfyll og fysiske møter. Du kan studere på deltid mens du fortsetter å utøve i praksis det som du lærer mer om. Det er både muligheter og noen utfordringer med denne typen studie.

En nettstudent kan bo hvor som helst med tilgang til internett, og det er en stor grad av frihet til hvordan og når du jobber med fagene. For nettstudenter er det derfor ekstra viktig med god disiplin og gode studievaner. Studiet er lagt opp med regelmessige innleveringer med tilbakemeldinger, som legger noen faste tidsrammer for nettstudiet. Det er videre lagt opp til at oppgaver skal besvares som gruppearbeid i mange av emnene. Kommunikasjon med lærere, og samarbeid og samspill med medstudenter er sentralt og viktig, men skjer i hovedsak gjennom internett og e-læringsplattformen.

Videreutdanning i MR (ViMR) startet i 2003, og det er den samme modellen som i dag brukes for masterstudiet.  Fagene og verktøyene har blitt videreutviklet, men det som fungerer godt er brakt videre inn i masterstudiet.