MASTERPROGRAM, Trondheim

Medisinsk MR-avbildning

– Søk opptak

Målgruppe

Målgruppen for studieprogrammet er kandidater med bachelor i radiografi. Opptakskravet er fullført og bestått grunnutdanning på 180 studiepoeng som radiograf, med gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Det er anbefalt å ha realfaglig fordypning i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole, ha fulgt realfags-emner ved andre utdanningsinstitusjoner, eller ha interesse for realfag.

Tidligere og/eller nåværende arbeidserfaring som MR radiograf vil være en fordel

For søkere som har gjennomført videreutdanning i magnetisk resonans (ViMR) på 60 studiepoeng, vil 50 studiepoeng bli innpasset i mastergraden.
Fri, 20 Jan 2017 09:47:35 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i MR-avbildning
Studieprogramkode: HSMMR
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid (over fire år)

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Sirkulasjon og bildediagnostikk


Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15.april

NB! Studiet har opptak annethvert år. Neste opptak er i 2018.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)