MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Aktivitet og bevegelse

– Utenlandsopphold

Det legges til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen hos en utenlandsk samarbeidspartner (studentutveksling). Dette gjelder for valgfritt emne, totalt 15 sp, metodefordypning med minimum 7.5 sp og masteroppgave tilsvarende 45 sp. For utenlandsopphold i arbeid med masteroppgaven gjelder at hovedveileder skal være ansatt ved Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.