MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Aktivitet og bevegelse

– Søk opptak

Opptakskrav


Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap kvalifiserer for opptak. Søkere med annen bakgrunn vurderes særskilt. Disse må fremvise kunnskap innen det medisinske og samfunnsvitenskapelige området i form av kurs på bachelornivå innenfor begge disse områdene.

Kvote

70 % tas opp på bakgrunn av bachelor i fysioterapi eller ergoterapi. Inntil 30 % tas opp på grunnlag av øvrige opptaksgrunnlag.

C-krav

Søkere med 2,5 eller bedre som vektet snitt av opptaksgrunnlaget, dekker C-kravet. 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)