Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i aktivitet og bevegelse

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i aktivitet og bevegelse er mandag 4. september 2017 klokken 09.15.

Oppmøtested er rom BU501, Campus Tunga i Trondheim. Adressen er Tungasletta 2.

Studenter som ønsker det, er dessuten velkommen til å delta på felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap mandag 21. august klokken 1015. Dette foregår i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj. 


Om aktivitet og bevegelse

Master i aktivitet og bevegelse passer for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet eller for deg som sikter mot en doktorgrad. 

Ved at studiet vektlegger både dybde og breddekunnskap gis du kompetanse for å kunne støtte helsesektorens utvikling og du får den kompetanse som er aktuell i folkehelsearbeidet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Studiets oppbygging

Studiet er i utgangspunktet et toårig heltidsstudium, men det vil være mulig å ta studiet på deltid (over fire år). Det inngås da nærmere avtale om progresjon.

Studiet er samlingsbasert med fire til fem samlingsuker per semester. Tilrettelagt arbeid individuelt og i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. 


Studieveiledning

Våre studieveiledere kan kontaktes på: studier@inb.ntnu.no

Mon, 14 Aug 2017 11:41:22 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i aktivitet og bevegelse
Studieprogramkode: HSMAB
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 18. april

Informasjonens gyldighet: studieåret 2017/2018