BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Utenlandsopphold

Opplev litt mer av verden mens du studerer! Du kan for eksempel reise til Nepal, Danmark, Sverige, Finland, England og Nederland. Utenlandsopphold i studiet kan gjennomføres i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å gjennomføre praksisstudier i utlandet, noe som ofte har vist seg å være det enkleste å få til rent praktisk siden utdanningen er bundet av rammeplan.  Det er kun mulig å ta et utenlandsopphold i løpet av utdanningen.


 

Studieopphold i utlandet er faglig og personlig nyttig og stimulerende. NTNU skal legge til rette for at studentutveksling er mulig gjennom samarbeidsavtaler.

Fysioterapeututdanningen har utvekslingsavtale knyttet til det europeiske programmene Erasmus+. Vi  har i dag Erasmus+ avtaler i Belgia (Kortenberg) og i England(Salford). I tillegg har vi Erasmus+global avtale med Nepal, hhv. med Katmandu University, School of Medical Science (KUSMS) og  Kathmandu Medical College (KMC). Vi har også avtale med to privat drevne dagsenter for funksjonshemmede barn.

Utenlandsopphold i studiet kan gjennomføres i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å gjennomføre praksisstudier i utlandet, noe som ofte har vist seg å være det enkleste å få til rent praktisk siden utdanningen er bundet av rammeplanen fra Departementet.  Det er kun mulig å ta et utenlandsopphold i løpet av utdanningen.

Studenter i utveksling er utdanningens representanter og må være forberedt på å ta på seg oppgaver i tråd med dette. Utveksling vil også kunne medføre ekstrautgifter for studentene. Etter endt utveksling må studentene presentere sine erfaringer for medstudenter, og levere en skriftlig rapport til utdanningen/nettverket. Studenter som søker utveksling skal ha bestått alle eksamener og praksisperioder før utvekslingsperioden. Se for øvrig nærmere informasjon på nettsiden til NTNU om studier i utlandet.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.