Lærerutdanning, påbygning deltid

Fleksibel PPU (FPPU) - yrkesfag

- Søk opptak

Opptaket til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er et lokalt opptak hvor du søker direkte til NTNU. Opptaket administreres av Program for lærerutdanning (PLU), og opptaksbrev sendes ut direkte fra NTNU. FPPU er et toårig deltidsstudium hvor du utdanner deg til lærer i allmennfag eller yrkesfag.

Søknadsfristen er 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning/søkere som trenger realkompetansevurdering).

Du søker direkte til NTNU via NTNUs søknadsweb.
Søknadsweb åpner for søking til FPPU 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er kun i høstsemesteret.

Hvem kan søke?
Du som søker opptak til FPPU yrkesfag har gjennomført en yrkesfaglig utdanning med påfølgende yrkespraksis. For enkelte yrkesfagutdanninger kreves også yrkesteori.

Opptakskrav og opptaksforskrift
Her kan du lese opptaksforskriften


Fri, 14 Feb 2014 10:21:21 +0100

Praksisplass - FPPU

Tidligere har dokumentert praksisplass i skolen gitt søkere til FPPU ved NTNU et fortrinn i opptaket. Etter at opptaksforskriften for PPU/FPPU ved NTNU nå er revidert, gjelder ikke dette lenger.

I henhold til Utfyllende regler for praktisk-pedagogisk utdanning er FPPU-studenter pliktig til selv å skaffe seg praksisplass. Dersom studenten ikke lykkes i å skaffe praksisplass, kan Program for lærerutdanning være behjelpelig med dette


Politiattest

Søkere til dette studieprogrammet må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass på dette programmet.


Slik foregår opptaket:

 1. Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb innen søknadsfristen. Pass på at du registrerer riktig kontaktinformsjon og at du setter opp ønskede undervisningsfag i prioritert rekkefølge. Du skal ikke sende inn papirer i denne omgangen.
 2. Etter at du har registrert søknad på søknadsweb, vil du motta et brev med et følgeskjema i posten. Vi sender normalt ut brev med følgeskjema i to omganger; en utsending i mars, og en utsending etter den siste søknadsfristen 15. april.
  Følgeskjemaet er et papirskjema som du skal fylle ut og signere. Følgeskjemaet skal returneres til NTNU til den adressen og innen den tidsfristen som står på skjemaet. Sammen med følgeskjemaet skal du sende inn kopier av dokumentasjon på utdanning og annet som du mener kan hjelpe deg inn på studiet. På baksiden av følgeskjemaet vil du finne en veiledning om hvilke papirer du skal sende inn. Du skal ikke sende inn originaldokumentasjon sammen med følgeskjemaet, men vær oppmerksom på at NTNU foretar dokumentasjonskontroll: originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, vil fratas retten til å studere.
 3. Hvis du ikke har mottatt følgeskjema i posten innen 1. mai, tar du kontakt med Program for lærerutdanning.
 4. NTNU behandler søknaden din ut fra følgeskjemaet og papirene du har sendt inn. Søkere som ikke sender inn utfylt følgeskjema, blir ikke med i opptaket.
 5. Hovedopptaket gjøres normalt i midten av juni. Du kan forvente å få svar på opptaket i løpet av juni måned.
 6. Hvis det viser seg at vi har ledige studieplasser etter at svarene fra hovedopptaket er registrert, kan NTNU foreta et suppleringsopptak i juli måned. Hvis det er aktuelt, kan videre suppleringer foretas helt fram til studiestart.

Opptakskrav FPPU yrkesfag

Enten

 • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • to års relevant yrkespraksis

eller

 • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
 • generell studiekompetanse og
 • to års yrkesteoretisk utdanning og
 • fire års relevant yrkespraksis

Søknadsfrist 15. april (1.mars for søkere med realkompetanse eller utenlandsk utdanning)

Søknad om opptak registreres via NTNUs søknadsweb

Søknadsfrist 15. april

Søk opptak

Søknadsfrister:
1. mars for realkompetansesøkere og søkere med utenlandsk utdanning.
15. april for øvrige søkere.