LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGNING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y)

– Søk opptak

Du søker direkte til NTNU om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag. Opptaket administreres av Institutt for lærerutdanning, og elektronisk opptaksbrev sendes ut direkte fra NTNU. FPPU for yrkesfag er et toårig deltidsstudium hvor du utdanner deg til lærer i yrkesfag.

Søk opptak

Søknadsfrister

 • Søkere med utenlandsk utdanning og søkere som trenger realkompetansevurdering: 1. mars.
 • Øvrige søkere: 15. april

Vi åpner for søking til FPPU for yrkesfag ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er kun i høstsemesteret.

Hvem kan søke?

Du som søker opptak til Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y) har gjennomført en yrkesfaglig utdanning med påfølgende yrkespraksis. For enkelte yrkesfagutdanninger kreves også yrkesteori.

Opptakskrav

For å få opptak til Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y), må du ha

enten

 • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • to års relevant yrkespraksis

eller

 • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
 • generell studiekompetanse og
 • to års yrkesteoretisk utdanning og
 • fire års relevant yrkespraksis

Her kan du lese opptaksforskriften.


Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.
 


Søkere til lærerutdanning må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Politiattesten skal du sende til Institutt for lærerutdanning før studiestart eller levere i ekspedisjonen ved Institutt for lærerutdanning senest ved studiestart. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass på dette programmet.


Praksisplass - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

I henhold til Utfyllende regler for praktisk-pedagogisk utdanning er Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning-studenter pliktig til selv å skaffe seg praksisplass. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.


Hvordan søke opptak

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Har du utenlandsk utdanning eller vil søke om realkompetansevurdering, er fristen 1. mars. Når du har registrert søknaden, mottar du en kvitteringsmelding per e-post. Registrer søknaden din på Søknadsweb.

Innen 2 uker etter at du har registrert søknaden din, må du laste opp dokumentasjon på utdanning og eventuell undervisningspraksis/yrkespraksis (FPPU allmennfag/FPPU yrkesfag). Du skal laste opp dokumentasjonen til Søknadsweb. Dette gjør du under Mine søknader -> Mine dokumenter.

Du får svar på søknaden per e-post i løpet av juni måned. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen den fristen som blir oppgitt i e-posten fra NTNU.

Du trenger ikke å laste opp karakterutskrift eller vitnemål for utdanning som er avlagt ved NTNU.

For utdanning fra andre læresteder enn NTNU gjelder følgende:

Du kan laste opp dokumenter under Mine søknader > Mine dokumenterSøknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål
 • Karakterutskrifter
 • FPPU allmennfag: eventuell dokumentasjon på undervisningspraksis (se nedenfor)
 • FPPU yrkesfag: dokumentasjon på relevant yrkespraksis, og eventuell dokumentasjon på undervisningspraksis (se nedenfor)

Dokumentasjon av utdanning som avsluttes våren 2017

Dersom du fullfører relevant utdanning i vårsemesteret 2017, og ikke har vitnemål/karakterutskrift ved søknadstidspunktet, må du laste opp

 • karakterutskrift for all utdanning du har tatt til og med høstsemesteret 2016, og 
 • dokumentasjon som bekrefter at du skal ta eksamen i emnene dine våren 2017. 

Dokumentasjon av praksis

All praksis skal dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Denne attesten skal inneholde opplysninger om

 • arbeidstakerens navn
 • stilling
 • arbeidsoppgaver
 • tilsettingens varighet
 • stillingsprosent

Dokumentasjon på undervisningspraksis skal i tillegg innholde opplysninger om

 • faget/fagene du har undervist i
 • hvilke(t) klassetrinn du har undervist på

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Dersom du ikke har norsk videregående skole, må du laste opp dokumentasjon som viser at du har nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

Søknadsfrist 15. april

Søk opptak

Søknadsfrister:
1. mars for realkompetansesøkere og søkere med utenlandsk utdanning.
15. april for øvrige søkere.