Lærerutdanning, påbygning deltid

Fleksibel PPU (FPPU) - yrkesfag

– Søk opptak

Du søker direkte til NTNU om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag. Opptaket administreres av Program for lærerutdanning (PLU), og elektronisk opptaksbrev sendes ut direkte fra NTNU. FPPU for yrkesfag er et toårig deltidsstudium hvor du utdanner deg til lærer i yrkesfag.

Søk opptak

 

Søknadsfrister

  • Søkere med utenlandsk utdanning og søkere som trenger realkompetansevurdering: 1. mars.
  • Øvrige søkere: 15. april

Vi åpner for søking til FPPU for yrkesfag ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er kun i høstsemesteret.


Hvem kan søke?

Du som søker opptak til FPPU yrkesfag har gjennomført en yrkesfaglig utdanning med påfølgende yrkespraksis. For enkelte yrkesfagutdanninger kreves også yrkesteori.


Opptakskrav

For å få opptak til FPPU yrkesfag, må du ha

enten

  • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
  • to års relevant yrkespraksis

eller

  • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
  • generell studiekompetanse og
  • to års yrkesteoretisk utdanning og
  • fire års relevant yrkespraksis

Her kan du lese opptaksforskriften.


Praksisplass - FPPU

I henhold til Utfyllende regler for praktisk-pedagogisk utdanning er FPPU-studenter pliktig til selv å skaffe seg praksisplass. Dersom studenten ikke lykkes i å skaffe praksisplass, kan Program for lærerutdanning være behjelpelig med dette


Politiattest

Søkere til dette studieprogrammet må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass på dette programmet.


Søknadsfrist 15. april

Søk opptak

Søknadsfrister:
1. mars for realkompetansesøkere og søkere med utenlandsk utdanning.
15. april for øvrige søkere.