Åpne emner, 1-årig

Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag. Foto: Lena Knutli

Studiestart for emnestudenter

Velkommen som ny student ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studietiden starter høytidelig med Immatrikuleringen tirsdag 12. august kl 09.30. Prosesjon, taler og kulturelle innslag på Gløshaugen campus.

Torsdag 14. august kl 09.15-10.00 på auditorium D3 inviterer vi vil orienteringsmøte for nye studenter på emnestudiene. Her vil du få mye nyttig informasjon om studiet du er tatt opp på.

Nyttig informasjon for deg som er ny student ved NTNU

Om emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag

Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Studiet gir deg adgang til ett år med studier av åpne emner innen samfunnsvitenskapelige fag ved NTNU. Dette betyr at du har store valgmuligheter. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Vi har to opptak i året. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. april, og du søker via Samordna Opptak. For vårsemesteret er fristen 15. november, og du søker da NTNUs søknadsweb.

Vi tar opp 100 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

På åpne emner samfunnsvitenskapelige fag setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger emner ut i fra hva du interesserer deg for. Du velger blant alle våre åpne emner, det vil si emner som ikke er adgangsbegrensede. Du velger emner etter at du har blitt tatt opp som student. I studiehåndboka finner du en oversikt over hvilke samfunnsvitenskapelige emner du har anledning til å ta.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: veiledning@svt.ntnu.no
telefon: 73 59 67 00

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll i bygg 1, nivå 3.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå:Årsstudium
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. november via søknadsweb
Fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Gyldighet: informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2014-2015