YV100817 - Kommunikasjon og norsk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.