TMAT2002 - Ernæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 ALLE
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

- Offisiell ernæringspolitikk
- Fordøyelse og absorpsjon
- Energigivende næringsstoffer
- Vitaminer og mineraler
- Andre stoffer i mat
- Ernæringskvalitet og bearbeiding
- Aktuelle tema
- Livsstilssykdommer
- Ernæring gjennom livets faser

Læringsutbytte

Det forventes at studentene er i stand til å
- forklare grunnleggende - og industriell ernæring
- gjøre rede for offentlig ernæringspolitikk
- vurdere hvordan matvarenes næringsstoffer påvirkes ved
bearbeiding
- vurdere ernæringsinformasjon i media

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og individuell kostholdsundersøkelse

Mer om vurdering

Eksamen gjennomføres individuelt. Dette gjelder både den skriftlige delen og kostholdsundersøkelsen.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Kostholdsundersøkelsen har innlevering mandag i uke 41.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i matteknologi (2. årskurs).

Kursmateriell

Pedersen JI, Müller H, Hjartåker A, Anderssen S (2013) Grunnleggende ernæringslære 2.utgave ISBN 978-82-05-42656-6.
Utviklingen i norsk kosthold 2010 og 2016.
Feren A (2017) Arbeidskompendium i ernæring
Supplerende opplysninger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 13.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.