TMAT1012 - Intromat

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 40/100 2 timer E

Faglig innhold

Grunnleggende matteknologi:
- Vegetabilier, melk, kjøtt, fisk
- Sensorikk, herunder sanseapparatet og sensoriske bedømmelsesmetoder

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å:
- Gjøre rede for grunnleggende tema innenfor mat og matteknologi, inklusiv råstofflære.
- Ha kjennskap til grunnleggende sensorisk analyse, samt sanseapparatet
- Dramatisere og presentere et gitt tema innenfor matteknologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Praktisk oppgave (dramatisering) og praktiske og teoretiske oppgaver i sensorikk

Mer om vurdering

Oppgave 1 er en teoretisk oppgave i Sensorikk, Oppgave 2 er en praktisk gruppeoppgave i matteknologi.

De to oppgavene teller hver 30% av totalkarakteren i emnet ( 60% sammenlagt).

Skriftlig eksamen teller de resterende 40%

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Sensorisk Studiegruppe (2015) Sensorikk: Måling med menneskelige sanser, 3. utg. Kopinor Pensum AS ISBN 9788213030762

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100
Høst ORD Oppgave 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 E 02.12.2017 09:00
Vår UTS Oppgave 30/100
Vår UTS Oppgave 30/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 40/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.