TMAT1003 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Beregninger med potenser, røtter og brøk
- Matematiske formler og funksjoner
- Faktorisering vha. polynomdivisjon
- Forkorting av rasjonale uttrykk
- Enkle geometriske og trigonometriske beregninger med sinus, cosinus,
tangens, sinussetningen, cosinussetningen og arealsetningen
- Likninger av 1. og 2. grad, irrasjonale likninger, logaritmeligninger (lg
og ln) og eksponentiallikninger
- Likningssett av 1. og 2. grad, grafisk løsning og innsettingsmetoden
- Enkle, doble og rasjonale ulikheter
- Derivasjon og integrasjon av funksjoner med én variabel, herunder
også logaritme- og eksponentialfunksjoner
- Funksjonsdrøfting av funksjoner med én variabel, herunder
bestemmelse av nullpunkt, topp- og bunnpunkt, vendepunkt,
monotoniegenskaper, krumning, vendetangent, graftegning og
integrasjon av avgrensede områder

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- forstå og anvende matematiske formler og funksjoner
- faktorisere og forkorte rasjonale uttrykk
- utføre enkle geometriske og trigonometriske beregninger
- derivere og integrere funksjoner med én variabel
- løse likninger, likningssett og ulikheter av 1. og 2. grad
- utføre funksjonsdrøfting av funksjoner med én variabel

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: 4 av 6 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

 

Tillatte hjelpemidler:

- Bestemt, enkel kalkulator.

- Formelsamling som er vedlagt eksamenssettet.

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Oldervoll T, Orskaug O, Vaaje A, Svorstøl O og Hals S (2016) Sinus forkurs - grunnbok, Cappelen Damm, ISBN 978-82-02-50905-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 08.12.2017 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.