TMAS2013 - Varme- og kjøleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Varmeeffektberegninger basert på NS3031. Varmtvannssentralvarmeanlegg, oppbygging og virkemåte. Rørdimensjonering, pumpekapasitet og trykk. Ekspansjonssystemer. Innregulering. Shuntsystemer. Akkumulering. Fjernvarmeanlegg. Effekt-regulering og anleggsutførelser. Varmegjenvinning og kjøling samt lavtemperatursystemer. Termodynamisk grunnlag for Varmepumpe/kjøleanlegg, komponenter, arbeidsmedier og kuldebærere, kuldebehovsberegninger, innføring i styring og regulering, systemløsninger for kuldeanlegg og varmepumper.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om prosjektering og integrering av varmeanlegg og varmepumpe/kjøleanlegg i moderne bygninger.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne dimensjonere og konstruere varmeanlegg og varmepumpe/kjøleanlegg i moderne bygg. Videre skal kandidaten kunne kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen omkring integrering av varmeanlegg og varmepumpe/kjøleanlegg.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha innsikt i muligheter og begrensninger ved valg av løsninger innenfor faget og videre kunne formidle dette til ulike målgrupper både innenfor og utenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger.
Mulig(e) besøk på byggeplass og bedrifter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske ekskursjoner og annen praktisk aktivitet

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
2/3 av utleverte øvinger må være godkjent.
Laboratorieøvinger er obligatoriske om ikke annet avtales spesielt.
Ekskursjoner og annen praktisk aktivitet er obligatorisk.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Leif Stensaas: Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, Skarland Press

J. Stene: Grunnleggende varmepumpeteknikk og Varmepumper for bygningsoppvarming,
Sintef Energiforskning.
Utdelt materiale
Annen litteratur oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.