TFY4292 - Kvanteoptikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet danner en basis for den kvantemekaniske beskrivelsen av optikk, lasere og koherente optiske prosesser. Tema som dekkes inkluderer: lysets kvantemekaniske natur, fotoner, fotondeteksjon, koherente og "squeezed" tilstander, lasere og ikkelineær optikk. Videre beskrives eksperimentelle teknikker i kvanteoptikk, som enkelt-frekvens-lasere, enkelt-foton-kilder, foton-tellere, "squeezed" tilstand generatorer. Framtidige realiseringer av kvantedatamaskiner, teleportering og kryptografi vil bli diskutert.

Læringsmål

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten har oversikt over fagfeltet kvanteoptikk - er i stand til å formulere og behandle matematiske beskrivelser av grunnleggende fenomener i kvanteoptikk, ved hjelp av det kvantiserte elektromagnetiske felt - er i stand til å formulere og behandle matematiske beskrivelser av kvanteoptisk koherens og inkoherens, samt åpne kvantesystemers dynamikk - er i stand til å forstå hvordan moderne eksperimenter i kvanteoptikk gjennomføres, spesielt med tanke på fotondeteksjon, samt beregninger, kryptografi og teleportering innenfor kvantemekanikkens rammer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Vurdering foretas på grunnlag av hjemmeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8908 7.5 01.09.2010

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Arbeider 100/100
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.