TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk, speilingsmetoden, multipolutviklinger, elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk og magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon, Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Transfermatriseteori for tynne filmer. Elektromagnetiske felt i bølgeledere. Potensial og felt, justeringstransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelser. Relativitetsteori.

Læringsmål

Kandidaten har videregående kunnskaper om fenomener, beregningsmetoder og teknologiske anvendelser basert på klassisk elektrodynamikk. Kandidaten har styrket sine ferdigheter i såvel analytiske som numeriske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatorisk programmeringsprosjekt med skriftlig rapport. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: D.J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall. Forelesningsnotat utdeles.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Skriftlig eksamen 100/100 C 09.06.2017 09:00
Sommer Skriftlig eksamen 100/100 C
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.