TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk, speilingsmetoden, multipolutviklinger, elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk og magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon, Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Transfermatriseteori for tynne filmer. Elektromagnetiske felt i bølgeledere. Potensial og felt, justeringstransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelser. Relativitetsteori.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å gi studentene videregående kunnskaper om fenomener og beregningsmetoder i klassisk elektromagnetisme.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i matematikk og fysikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Lærebok: D.J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall. Forelesningsnotat utdeles.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Skriftlig eksamen 100/100 C 20.12.2013 09:00 DI172 , Storhall del 1 , DI173
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.