TFY4200 - Optikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Emnet omhandler vekselvirkning mellom lys og materie, avansert beskrivelse av polarisasjon, modellering av klassisk tynnfilmoptikk og en introduksjon til Computational Electro-Magnetics (CEM).
For ytterligere detaljer, se beskrivelse på engelsk under academic content.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i vekselvirkningen mellom lys og materie, anvendelse av optiske måleteknikker. Se komplett engelsk beskrivelse under learning outcome.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og e-bøker tilgjengelig via NTNUs bibliotek. Eget kompendium kan bestilles.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4042 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Muntlig eksamen 50/100 D 23.05.2017 09:00
Vår Arbeider 25/100
Vår Arbeider 25/100
Sommer Muntlig eksamen 50/100 D
Sommer Arbeider 25/100
Sommer Arbeider 25/100
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.