TFY4200 - Optikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Vekselvirkning mellom lys og materie. Tensornotasjon. Materialoptikk. Krystalloptikk. Ikke-lineær respons. Innføring i laserfysikk og lasersikkerhet. Praktiske momenter: Laserteknikk, karakterisering av tynnfilm og/eller bølgeledere.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i vekselvirkningen mellom lys og materie, anvendelse av optiske måleteknikker og bruk av lasere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

Forelesningsnotater: utdeles.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4042 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Muntlig eksamen 50/100 D
Vår Arbeider 25/100
Vår Arbeider 25/100
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.