TET4100 - Kretsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer, og kort berøre signalbehandlingsaspektet i slike krets- og systemkomponenter. Emnet skal også gi erfaring i oppkobling av enkle elektriske kretser og bruk av instrumenter og annen laboratorieutrustning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne forstå og gjøre beregninger med:
- dynamisk analyse av RLC-kretser i tidsplanet
- strøm, spenning og effekt i kretser med stasjonært sinuspåtrykk
- gjensidig induktans og magnetisk kobling
- lineære og ideelle transformatorer
- ideelle operasjonsforsterkere
- Laplacetransformasjon i elektriske kretser
- transferfunksjoner
- frekvensselektive kretser; passive og aktive filtre

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha:
- et godt grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske systemkomponenter innenfor elektronikk, elkraft, reguleringsteknikk og telekommunikasjon.
- erfaring med oppkobling og bruk av instrumenter i enkle elektriske kretser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1005 7.5
TTT4260 2.0 01.09.2015
TTT4265 2.0 01.09.2015

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.11.2016 09:00 JB20 , JB21 , JB30 , JB31 , JB41 , JC12 , R D1-102 Datasal , R73
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.