SMF3052 - Bioøkonomi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset starter med to innledende forelesninger: 1) introduksjon til bioøkonomi + forelesning om teknoøkonmiske paradigmer og deres relevans for bioøkonomi; 2) Strategier for bærekraftig utvikling og bioøkonomi på EU, nasjonalt og regionalt nivå.

 

Deretter kurset er delt inn i tre deler: den grønne, blå og den hvite.

"Den grønne delen" består av to forelesninger: 1) skogindustri og biomasse fra skog i norsk bioøkonomi, 2) landbruksindustri og biomasse fra landbruket i norsk bioøkonomi.

"Den blå delen" inneholder to forelesninger: 1) fiskeindustri + akvakultur og biomasse fra disse næringene i norsk bioøkonomi, 2) oppdrett av marine planter og rolle av denne biomassen i norsk bioøkonomi.

"Den hvite delen" inneholder to forelesninger: 1) biodrivstoff, legemidler, kjemikalier, 2) avfall + bioplast.

I kurset blir studentene også kjent med arbeidet til det største norske bio-raffineriet Borregaard og planteforedling selskapet Graminor.

I kurset drøfter vi med relevante problemstillinger basert på to dokumentarer: 1) om næringsmiddelindustrien og 2) om avfall og moteindustrien.

Flere gjesteforelesere fra næringslivet og politikken, som arbeider i feltet av biobasert produksjon, er også invitert til å holde inspirasjonsforedrag.

Dette kurset er designet spesifikt for å studere norsk bioøkonomi med vekt på regionale muligheter knyttet til skogindustrien.

Læringsutbytte

- Ha kunnskaper og dypere innsikt i temaene bærekraft og bioøkonomi, og bioøkonomiens muligheter, spesielt regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.
- Studentene skal på bakgrunn av dette opparbeide seg analytiske ferdigheter og anvedt kunnskap om hvordan selskaper kan bruke bærekraft som forretingsstrategi for å oppnå konkurransefordeler innenfor bioøkonomien.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidsoppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen i mai.
Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Bøker:

1.Langeveld, H, J. Sanders and M. Meeusen 2010. The Biobased Economy: Biofuels, Materials and Chemicals in the Post-oil Era.

2.Perez, C. 2003. Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Edward Elgar.

 

Artiklene:

1. Perspective: Ecology of scale versus economy of scale for bioethanol production, Gwehenberger G., Narodoslawsky M., Liebmann B. and Friedl A., Biofuels, Bioproducts & Biorefining, 2007

2. Det skogbaserte bioraffineriet. Et fundament i Norges omstiling til et bioøkonomisk samfunn. Øyaas K., Praktisk Økonomi & Finans, 2016

3. An overview of the biomass resource potential of Norway for bioenergy use. Scarlat et al. (2011)

4. Opportunities and challanges for seaweed in the biobased economy Van Hal. J. W., Huijgen W. J. J., Lopez-Contreras A.M. (2014)

5. Escapes primarily caused by equipment failure. Hanssen T. M., Oversettelse: McKellep D., Eckmann C. B. (2013)

6. This is no ordinary fish. Warwick S. (2017)

7. Mushrooms can do what? Warwick S. (2017)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3052F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.