SANT3000 - Teoretiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Presentasjon av refleksjonsfremmende bidrag til et knippe antropologiske temakretser. Særlig vekt er lagt på mer informasjons-betonte tilnærminger til ulike aspekter av kultur, med relevans også for antropologisk analyse av moderne kulturfenomener, samt på monografisk fordypelse og komparasjon med relevans for studentens eget feltarbeid.


Læringsutbytte

- Ha kjennskap til sentrale analytiske begreper, konseptuelle modeller og teoretiske tilnærminger i sosialantropologi
- På selvstendig grunnlag velge ut relevante teoretiske perspektiver i planleggingen av eget forskningsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer (inntil 36 timer undervisning). Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.


Mer om vurdering

6-timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sosialantropologi (MSANT)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSANT310 12.0
SVSANT312 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.