POL2017 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet bygger på POL1002 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor offentlig politikk. Kurset fokuserer på utformingen og konsekvensene av offentlig politikk på utvalgte politikkområder. Det gis en innføring i hva "policy-analyse" handler om.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha kunnskap om prosessen med utformingen av offentlig politikk og dens konsekvenser.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området offentlig politikk og adminstrasjon.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen i uke 9.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2007 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.