PK6203 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer A

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på begge samlingene
  • 4 øvingsoppgaver mellom samlingene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA6211 7.5 01.09.2012
BA6214 7.5 01.01.2012
BA6230 7.5 01.09.2012
PK6200 7.5 01.08.2008
PK6218 7.5 01.08.2011
PK6222 7.5 01.01.2013
PK6265 7.5 01.09.2011
PK6604 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.