MEDT8011 - Innføring i MR avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Grunnleggended MR fysikk; fenomenet kjerne magentisk resonanse , spin
fysikk, romligkoding, Fourier transformasjon, grunnleggende pulssekvenser, kontrast i MR, MR-systemets oppbygging, MR-sikkerhet,tracer kinetikk, kontrastmidler, praktiske betraktninger i forhold til sekvens optimalisering, oversikt over noen kliniske applikasjoner av MRI, bl.a. diffusjon, perfusjon, spektroskopi, fMRI. Bruk av MRI i forskning.

Læringsmål

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Ha grunnleggende kunnskap om prinsippene for magnetisk resonans bildedannelse.
2 Kunne grunnleggende prinsipper for romlig koding.
3 Kunne foklare spin ekko og gradient ekko sekvensenes oppbygging.
4 Vite hvordan et MR system er oppbygd.
5 Kunne forklare hva diffusjonevektet, perfusjonsvektet, angiografi og funksjonell MRI er, og hva det kan brukes til.
6 Kunne om kontrastmidler i MR, inkludert kjennskap til ulike kontrastmilder, sekvens typer som kan benyttes og aktuelle problemstilliger innen medisin og forskning man bruker dette ved.
7 Kunne drøfte faktorer som påvirker bildekvalitet i positiv og negativ retning, inkludert kjenne igjen vanlige artefakter og årsak til disse.
8 Greie ut om mulige helseeffekter ved MR og bruk av MR konstrastmilder.
9 Kjenne til ulike områder innen forskning, industri og medisin der magentisk resonans brukes.
10 Ha gjennomført en praktisk oppgave med innsamling og analyse av MR data i gruppe, pluss presentasjon av dette for de andre studentene

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er modul basert med 14 dobbelttimer undervisning, pluss praktiske øvelser og fremføring av eget arbeid.
Undervisningsspråket er engelsk hvis det er internasjonale studenter påmeldt. Studentene forventes å delta på alle aktivitetene og all kommunikasjons må være på engelsk hvis internasjonale studenter er påmeldt.

Kurset har en øvre grense på 18 studenter pga. begrenset kapasitet for gjennomføring av praktiske oppgaver. Kurset vil heller ikke avholdes dersom det blir færre enn 5 deltakere.

Dersom tekniske ressurser gjør det mulig vil forelesningene bli videooverført evt. lagt ut i digitalt format på nett slik at studenter utenfor NTNU også kan følge kurset.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8407 4.0 01.09.2009
FY8408 4.0 01.09.2009
MEDT8009 4.0 01.09.2009

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Skriftlig eksamen 100/100 D 10.12.2015 09:00 E1
Vår Skriftlig eksamen 100/100 D 00:00
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.