MEDT8009 - Avbildning ved magnetisk resonans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Muntlig eksamen 100/100 50 minutter D

Faglig innhold

Etter rekapitulering av grunnleggende MR-fysikk fokuserer emnet på: løsning av Schrødinger-ligningen for enkelt-spinn systemer, koherens og defasing, spinn-spinn og spinn-gitter vekselvirkninger, teori for kontrastmidler, romlig signalkoding, puls-sekvenser for manipulering og sampling av netto-magnetisering, k-roms forløp, signal- og kontrast-støy-forhold, signal optimalisering, parallelle avbildningsteknikker. Kvantifisering av fysiologiske parametre, dynamiske studier med parametrisk mapping, multivariat bildeanalyse. MRI i klinisk rutine, nye MR metoder så som funksjonell MRI, perfusjons- og diffusjons MRI, klinisk MR spektroskopi. Undersøkelsesmetodikk for MR av hjerne, hjerte og kreft. MR i biomedisinsk og bioteknologisk forskning.

Læringsmål

Etter fullført og bestått emne skal studentene:
1 Ha kunnskap om MR-scannerens oppbygning, samt vanlige undersøkelsesmetodikker for hjerne, hjerte og kreft.
2 Kunne beskrive og forstå de mest vanlige typer MR-undersøkelser som for eksempel Tl/T2 vektede bilder, perfosjons og diffusjons scanning, fMRI, relaksometri og MR-spektorskopi.
3 Forstå de basale fysiske lover sam gjelder for og kunne generere et MR-signal. Man skal kunne gjøre rede for hvordan ulike typer kontrastmidler fungerer og hvordan ulike pulssekvenser kan generere ulike typer bilder sam nevnt under punkt 2.
4 Forstå hvordan man v.h.a. romlig signalkoding kan generere et MR-bilde.
5 Kunne tolke innsamlede MRI og MRS-data samt kunne identifisere evt artefakter fra reelle signal.
6 Skal kunne bruke ulike analyseverkt¢y for og identifisere, illustrere og klassifisere innsamlede data.
7 Kunne sette opp et eklere MR-forsøk på egenhånd og vurdere og eveluere resultatenes betydning, svakheter og styrke
med bakgrunn i overnevte punkt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er modulbasert, to samlinger a 3-4 dager på høsten.
Undervisningen holdes på engelsk eller norsk, avhengig av om det er internasjonale studenter som deltar.
Kurset betår av forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser og framføringer.
Det forventes at studentene tar del i alle aktivitetene, og at all kommunikasjon foregår på engelsk hvis kurset har internasjonale studenter.
Kurset har begrensninger på antall deltakere. Det kan maksimalt vere 15 studenter på MEDT8009 og MEDT8011 til sammen. Dette fordi disse to kursene kjøres sammen med felles gruppeoppgaver på MR-scannere med begrenset adgang. Kurset vil heller ikke avholdes dersom det til sammen på MEDT8009 og MEDT 8011 blir færre enn 5 deltakere.

Anbefalte forkunnskaper

TFY4320 Medisinsk fysikk, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå. Medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8405 3.7 01.09.2008
FY8407 7.5 01.09.2008
FY8408 4.0 01.09.2009
MEDT8011 4.0 01.09.2009

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Muntlig eksamen 100/100 D 06.12.2013
Vår Muntlig eksamen 100/100 D
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.