LPY3003 - Læring og sosialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I forelesninger og seminarer blir studenter kjent med litteratur og forskning relatert til læring og sosialisering.

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om ulike perspektiver på læring og sosialisering
- kan planlegge læringsaktivitet og se sammenhenger mellom innhold som skal læres og måten innholdet skal læres på
- kan med bakgrunn i perspektiver på læring og sosialisering analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til utdanning for demokrati.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer, og arbeid mellom undervisningssamlingene. På seminarene vil studentene få respons fra medstudenter og faglærer(e).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.