K1191 - Samhandling alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem - kunnskap gjennom kartlegging

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse emner, Helse,omsorg og sykepleie (DIV_HOS) - enkelte retninger
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.