IINI4011 - Powershell i praktisk scripting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

- introduksjon til PowerShell
- hvordan lage script i PowerShell
- kommandoer i PowerShell
- forenkling og automatisering av drift av Windows med PowerShell
- forenkling og automatisering av drift av Exchange server med PowerShell
- forenkling og automatisering av drift av VMware med PowerShell

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:

Kandidaten:

- kjenner til bruken av skripting i forskjellige situasjoner i en bedrift/organisasjon

- kjenner til forskjellige skriptspråk

- kan gjøre rede for hvordan skripting kan automatisere oppgaver i en driftssituasjon

- kan bruke PowerShell for å automatisere driftsoppgaver i Windows server, VMware og andre driftsmiljøer

 

FERDIGHETER:

Kandidaten:

- kan PowerShell-historie

- kan vise hvordan er PowerShell bygd opp - kan bruke PowerShell i Windows server

- kan lage kommandoer og scripts i PowerShell - kan PowerShell og .NET

- kan bruke av PowerShell i Active Directory

- kan bruke av PowerShell i VMware

- kan bruke PowerShell i Exchange

 

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten:

- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter i en bedrift som vil automatisere typiske driftsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, selvstendig arbeid, bruk av virtuelle maskiner som erstatter behovet for eget utstyr.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 6 av 8 øvinger må være godkjent.

 

Utsatt eksamen:

Ordinær eksamen desember: Mai/juni

Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

Leksjoner og selvstendig innhenting av informasjon fra internett og andre kilder.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A 15.12.2017 09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.