IINI3012 - Big data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 24 timer

Faglig innhold

Business value of big data. Content, capabilities and applications of big data. Introduction to big data techniques.

Læringsutbytte

KNOWLEDGE (kunnskaper):
The candidate:
- Understands business value of big data
- Knows about content, capabilities and applications of big data
- Knows about techniques for analysis and visualization of big data
- Is familiar with big data architecture
- Understands privacy and trust issues in big data

SKILLS (ferdigheter):
The candidate:
- Can articulate and communicate with stakeholders the business value of big data
- Can structure the process of big data analytics
- Can propose and use relevant big data techniques in practical projects

GENERAL COMPETENCE (generell kompetanse):
The candidate:
- Has an understanding of the significance of big data in companies and society at large
- Can take part in planning and implementation of big data projects
- Can identify, plan and implement individual tasks in big data projects

Læringsformer og aktiviteter

Internetstudy. Lectures and exercises individually and in group

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

There are four mandatory exercises that must be submitted and approved.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Admission restrictions

Kursmateriell

Decided upon course start

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 20.12.2017 09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.