HVUT806P - Grunnleggende akuttsykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • OBL

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Akuttsykepleie (SPVAKS1)
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.