HVUT8055 - Gerontologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse i studieplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom (SPVIDAEHS)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.