HMBV4001 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer
Hjemmeeksamen 50/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav. Se emnebeskrivelse for utdyping.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Emner på masternivå helse og sosial (HSMASTER) - enkelte retninger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 18.12.2017 09:00
Høst ORD Hjemmeeksamen 50/100

Utlevering
01.10.2017

Innlevering
16.11.2017

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen arrangeres for siste gang.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.