BI2024 - Menneskets anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i generell anatomi og fysiologi hos menneske. Kurset vektlegger forståelse av organers oppbygning, funksjon(er) og reguleringer. Viktige system som behandles omfatter; respirasjon, sirkulasjon, stoffskifte, endokrinologi, nevrologi, sanser, fordøyelse, osmoregulering og ekskresjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved å fullføre kurset kan studentene oppnå gode kunnskaper om menneskets anatomi og tilhørende fysiologiske kontroll mekanismer.
Ferdigheter:
Etter kurset skal studenten være i stand til å designe og gjennomføre enkle eksperiment innen metabolisme (respirasjon og hjertefrekvens), osmoregulering og fordøyelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 50 timer.
Laboratoriekurs: 30 timer (obligatorisk).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Human Anatomy and Physiology; E.N. Marieb & K Hoehn, 10th ed, 2016
PhysioEx
Forelesninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.