Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

Illustrasjon

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Fredag 18. august – Orienteringsmøte for emnestudenter

kl. 09.00 - 11.00: Orienteringsmøte for emnestudenter

Sted: Dragvoll Bygg 4, nivå 4, møterom 4402D

Om emnestudier humanistiske fag

Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med fleksible studier hvor du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Opptakskravet et generell studiekompetanse. Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Emnestudiet i humanistiske fag går over ett år, og består av 60 studiepoeng. Du kan selv velge emner fra ulike humanistiske fag, eller emner innenfor ett bestemt fagområde.


Studieveiledning

Kontakt gjerne studieveilederne ved Det humanistiske fakultet på e-post studieveiledning@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 2, nivå 5.


Tue, 25 Jul 2017 12:39:06 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Emnestudier i humanistiske fag (årsstudium)
Studieprogramkode: EMNE/HF
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 715
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om emnestudier humaniora er gyldig for studieåret 2017/2018.