Eksamen


Eksamensmelding

Oppmelding til eksamen og evt. annullering av eksamensmelding ("trekk") gjøres på Studentweb.

Husk tidsfristene:

  • Oppmelding til ordinær eksamen: 15. september og 15. februar.
  • Annullering: 15. november og 30. april.
  • Oppmelding til utsatt eksamen ("kont"): 9. juli

Karakterutskrift og vitnemål

Bestill karakterutskrift og vitnemål


Eksamensdager og eksamensrom

Se emnesidene


Mer informasjon

Du finner mer informasjon om forberedelser, eksamensavvikling etc. på Innsida om eksamen,


Fremtidens løsning? - Digital eksamen?

Se rapport fra forstudie om digital eksamen ved NTNU.

Foto fra et eksamenslokale

Kontakt eksamen

Telefon:
+47 73 59 66 00
Faks:
+47 73 59 77 33
Epost:
eksamen@adm.ntnu.no
Besøksadresse:
Postadresse:
  • Eksamenskontoret NTNU,
  • Realfagbygget,
  • 7491 Trondheim