Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

– Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


Søk opptak

Opptaket til treårig yrkesfaglærerutdanning er en del av de nasjonale opptakene, og du søker gjennom Samordna opptak.

 

Søknadsfrist: 1. mars og 15. april

  • søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar: 1. mars
  • søkere med generell studiekompetanse: 15. april

 

Opptakskrav

  • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
  • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
  • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse