Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

– Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april (1. april for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar), og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se hvordan du søker opptak.