Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

– Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


Søk opptak

Opptaket til treårig yrkesfaglærerutdanning er en del av de nasjonale opptakene, og du søker gjennom Samordna opptak.

Søk opptak

 

Søknadsfrist: 1. mars og 15. april

  • søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar: 1. mars
  • søkere med generell studiekompetanse: 15. april

 

Opptakskrav

  • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
  • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
  • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse