Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

– Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


2016-2017

Nytt statlig stipend

Fra 2016 kan ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning få stipend for å ta treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL). Staten bidrar med et stipend på 200 000 kr for ansatte som tar YFL (180 studiepoeng).

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeier ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL.

Det er skoleeier som vurderer hvilke personer det skal søkes om stipend for.

Søknadssystemet åpnet 1. februar.

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.

Les om stipendet på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Tue, 02 Feb 2016 08:12:25 +0100

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar), og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se hvordan du søker opptak.