Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

– Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


2016-2017

Nytt statlig stipend

– også for fagarbeidere som ikke er tilsatt i skolen

I 2015 ble det innført et stipend for ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning. Fra 2016 har også fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, denne stipendmuligheten.

For studenter som tar treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL), er stipendet på kr 200 000.

Det er skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, som kan søke på dette stipendet på vegne av dem som søker om opptak til yrkesfaglærerutdanning høsten 2016, eller som alt er student.

Er du en fagarbeider som vil søke på treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) og ønsker stipend, men ikke er tilsatt ved en videregående skole, tar du direkte kontakt med din fylkeskommune så raskt som mulig. Hvis du har tenkt å søke på treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) på NTNU, oppgir du det. Ellers er det viktig at du oppgir:

  • navn, e-postadresse, telefonnummer
  • ditt fag/yrke og utdanningsprogram i videregående opplæring (for eksempel tømrer og bygg- og anleggsteknikk)

Se hvem i fylkeskommunene du kan kontakte (pdf).

Søknadssystemet åpnet 1. februar.

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.

Les om stipendet på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Tue, 08 Mar 2016 10:06:41 +0100

Studieplaner for kull 2012 og 2014

Studieplan YFL 2014-2017

Studieplan YFL 2012-2015


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar), og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Se hvordan du søker opptak.