Yrkesfaglærerutdanning / bachelor, 3-årig

Elektrofag

- Om studieprogrammet

Er du fagarbeider innen elektrofag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


Søk opptak

Opptaket til treårig yrkesfaglærerutdanning er en del av de nasjonale opptakene. Du søker gjennom Samordna opptak .

Søknadsfrist: 1. mars og 15. april

 • søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar: 1. mars
 • søkere med generell studiekompetanse: 15. april

Opptakskrav

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Program for lærerutdanning

Telefon:
+47 73 59 19 90
Faks:
+47 73 59 10 12
Epost:
post@plu.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/plu
Besøksadresse:
 • Låven, Dragvoll gård
 • Dragvoll allé 40
 • Trondheim
Postadresse:
 • NTNU
 • Program for lærerutdanning
 • 7491 Trondheim