BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Treårig yrkesfaglærerutdanning

– Studiemiljø

Treårig yrkesfaglærerutdanning er et samlingsbasert studium med tre samlinger i Trondheim per semester.

Studentene på utdanningen har en god aldersspredning, de fleste er mellom 25 og 50 år. Felles for alle er at de er godt motiverte for studiet og ønsker å få mest mulig ut av samlingene. Studiesamlingene er fylt med faglige aktiviteter, blant annet forelesninger, seminarer, gruppearbeid og skole- og bedriftsbesøk. Samtidig legger vi opp til sosiale aktiviteter i forbindelse med samlingene.

Mellom samlingene arbeider studentene med arbeidsoppgaver, og en del av dette arbeidet skjer i grupper. Der det er geografisk mulig, møtes studentene for å samarbeide mellom samlingene. Andre samarbeider via internett.

Les mer om det å være student i Trondheim og hva våre nåværende og tidligere studenter sier om studiet.

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Studiemiljø

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent