Yrkesfaglærerutdanning / bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning


Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Hva er yrkesfaglærerutdanning?

Treårig yrkesfaglærerutdanning er et tilbud til deg som har fag-/svennebrev eller tilsvarende og minst to års relevant yrkespraksis. Studieprogrammet utdanner lærere til flere utdanningsprogrammer i videregående opplæring, og gjør deg til lærer i ditt fagfelt. 

Hvorfor velge yrkesfaglærerutdanning?

Tar du denne utdanningen, får du flere ben å stå på i jobbmarkedet. Som utdannet fagarbeider og lærer får du en dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere valgmuligheter, flere kombinasjonsmuligheter og større trygghet med tanke på framtiden.

Vi leter etter deg som vil dele kunnskapen din med andre

Det trengs flere nye yrkesfaglærere i årene som kommer. Opplæring blir også stadig viktigere i bedrifter og virksomheter. Denne utdanningen kvalifiserer deg som yrkesfaglærer i videregående skole samt til en rekke andre opplæringsjobber, særlig i bedrifter.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar), og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert som yrkesfaglærer i videregående skole. I tillegg kan du bruke utdanningen i flere andre jobber. Nyutdannede yrkesfaglærere fra vår utdanning jobber blant annet som

  • yrkesfaglærer i videregående skole
  • lærer i ungdomsskolen
  • konsulent ved opplæringskontor
  • ingeniør i næringslivet

Du finner mer informasjon om jobbmuligheter under den enkelte studieretning.


Studiets oppbygning

Som student på den treårige yrkesfaglærerutdanningen kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av programmet skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Fullført yrkesfaglærerutdanning gir deg bachelorgrad. Som fulltidsstudent er du ferdig utdannet etter tre år.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du har spørsmål om programmet.

Program for lærerutdanning
Telefon: 73 59 19 90
E-post: plu-veiledning@plu.ntnu.no

Koordinator Jarle Landro
Telefon: 908 62 918


2016-2017

Nytt statlig stipend

– også for fagarbeidere som ikke er tilsatt i skolen

I 2015 ble det innført et stipend for ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning. Fra 2016 har også fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, denne stipendmuligheten.

For studenter som tar treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL), er stipendet på kr 200 000.

Det er skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, som kan søke på dette stipendet på vegne av dem som søker om opptak til yrkesfaglærerutdanning høsten 2016, eller som alt er student.

Er du en fagarbeider som vil søke på treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) og ønsker stipend, men ikke er tilsatt ved en videregående skole, tar du direkte kontakt med din fylkeskommune så raskt som mulig. Hvis du har tenkt å søke på treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) på NTNU, oppgir du det. Ellers er det viktig at du oppgir:

  • navn, e-postadresse, telefonnummer
  • ditt fag/yrke og utdanningsprogram i videregående opplæring (for eksempel tømrer og bygg- og anleggsteknikk)

Se hvem i fylkeskommunene du kan kontakte (pdf).

Søknadssystemet åpnet 1. februar.

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.


Facts

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): se studieretning
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Program for lærerutdanning

Studiested: Trondheim

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017