Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning


Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Er du fagarbeider og kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • teknikk og industriell produksjon.

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om dette utdanningstilbudet.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar), og det er ett opptak i året. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen Alle. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Opptakskrav:

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert som yrkesfaglærer i videregående skole. I tillegg kan du bruke utdanningen i flere andre jobber. Nyutdannede yrkesfaglærere fra vår utdanning jobber blant annet som

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • lærer i ungdomsskolen
 • konsulent ved opplæringskontor
 • ingeniør i næringslivet

Du finner mer informasjon om jobbmuligheter under den enkelte studieretning.


Studiets oppbygning

Som student på den treårige yrkesfaglærerutdanningen kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av programmet skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Fullført yrkesfaglærerutdanning gir deg bachelorgrad. Som fulltidsstudent er du ferdig utdannet etter tre år.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du har spørsmål om programmet.

Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 19 90
E-post: studier@ilu.ntnu.no

Koordinator Jarle Landro
Telefon: 908 62 918
E-post: jarle.landro@ntnu.no


2016-2017

Nytt statlig stipend

– også for fagarbeidere som ikke er tilsatt i skolen

I 2015 ble det innført et stipend for ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning. Fra 2016 har også fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, denne stipendmuligheten.

For studenter som tar treårig yrkesfaglærerutdanning, er stipendet på kr 200 000.

Det er skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, som kan søke på dette stipendet. Skoleeier søker på vegne av dem som søker om opptak til yrkesfaglærerutdanning, eller den som alt er student.

Er du en fagarbeider som vil søke på treårig yrkesfaglærerutdanning og ønsker stipend, men ikke er tilsatt ved en videregående skole, tar du direkte kontakt med din fylkeskommune så raskt som mulig. Hvis du har tenkt å søke på treårig yrkesfaglærerutdanning på NTNU, oppgir du det. Ellers er det viktig at du oppgir:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer
 • ditt fag/yrke og utdanningsprogram i videregående opplæring (for eksempel tømrer og bygg- og anleggsteknikk)

Se hvem i fylkeskommunene du kan kontakte (pdf).

Søknadssystemet åpnet 1. februar.

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor - yrkesfaglærerutdanning
Studieprogramkode: BYRK
Studiepoeng: 180
Søknadskoder:
Bygg og anlegg: 194 109
Helse og sosial : 194 123
Teknikk og industriell produksjon: 194 129
Elektro: 194 127
Undervisningsform: Samlingsbasert
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: 
Studieåret 2016-2017

Åpen dag

26. april 2017 åpner NTNU i Trondheim dørene