Bachelorprogram, Gjøvik

Sykepleie

– Videre studier

Bachelorutdanningen gir muligheter for etter- og videreutdanning på høgskole eller universitet opp til master- og doktorgradsnivå i inn- og utland. NTNU tilbyr videreutdanninger som for eksempel, helsesøster, jordmor, anestesi, intensiv og operasjonssykepleie, samt flere masterutdanninger for deg som er ferdig utdannet sykepleier.

Ved NTNU i Gjøvik kan du for eksempel søke opptak til videreutdanning i palliativ omsorg, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, Master i klinisk sykepleie, Master i gerontologi eller Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid.

Traumesimulering


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.