Bachelorprogram, Gjøvik

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Studiet er organisert over 3 år på heltid og 4 år på deltid. Praksis utgjør totalt 90 studiepoeng.

Deltidsutdanningen er organisert som desentralisert utdanning, men også den desentraliserte utdanningen har noe av undervisningen på Gjøvik. Sykepleierstudiet på deltid har 75% av heltidsinnsats. Merk
at det i alle veiledede praksisperioder (som utgjør 50% av utdanningen) kreves 100% innsats.

 

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan og oversikt over fordeling av emner i de ulike studieårene og semestrene for heltid og deltid, se studieplan:

Emnetabeller

Heltid 1. studieenhet

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene O 14  
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I O 5  
SPL1012 Klinisk sykepleie I O 7,5 7,5
PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 O 5 5
SPL1004MED Medikamentregning O   1
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg O   15
Sum: 31,5 28,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Heltid 2. studieenhet

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie M1A     15    
VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie M1A     15    
VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie M1A     15    
SPL2031 Sykdomslære somatikk O     5 5  
SPL2041 Sykdomslære psykiatri O     5    
VPK2012 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie M1B       15  
VPM2012 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie M1B       15  
VPP2012 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie M1B       15  
PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 O     2,5 2,5  
SPL2012 Klinisk sykepleie II O     5 5  
VPK3002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie M1C         15
VPM3002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie M1C         15
VPP3002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie M1C         15
Sum: 30 30 32,5 27,5 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne, M1A - Minst et emne fra gruppe A, M1B - Minst et emne fra gruppe B, M1C - Minst et emne fra gruppe C

Heltid 3. studieenhet

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SPL3013 Helse og samfunn II O         10  
VPH3012 Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste O           15
SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleie O         10 10
Sum: 30 30 30 30 20 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Veiledede praksisstudier

Studentene blir tildelt praksisplass i VPM, VPK eller VPP.