Utveksling i Santiago, Chile

Steinar Horten Steinar Horten valgte å reise til Chile fordi han hadde vært der som utvekslingsstudent og blitt glad i både landet og kulturen. Når han skulle velge et spansktalende land å reise til, var valget derfor enkelt.

 

 

Hvilket utbytte fikk du av fagene du tok?

Jeg tok ikke språkkurs, men dersom man har praktisert lite eller ikke noe spansk utenfor universitetet hjemme er jeg sikker på at dette er en fordel. Forelesningene ved PUC går på spansk (med unntak av noen svært få emner arrangert spesielt for utvekslingsstudenter som går på engelsk), og det forventes at utvekslingsstudentene kan følge denne uten spesiell oppfølging.

Jeg tok emner fra ulike institutt med bred variasjon, men som alle hadde ett felles fokus: Samtidens Latin-Amerika. Det ga meg en bredere forståelse av kontinentets historie, kultur, utfordringer og dets rolle i dagens verdenssamfunn.

Hva er det beste ved å studere i utlandet?

Å få bo i et annet land med en annen kultur over lengre tid er en unik mulighet til å berike seg selv med nye perspektiv og bekjentskaper. For min del var også språkpraksisen helt uvurderlig, med tanke på at jeg går et språkstudium. Dessuten er Chile et fantastisk land å bo i, med en utrolig variert geografi og gode muligheter for unike reiseopplevelser.

Har du noen råd til andre studenter som tenker på å reise ut?

Ikke tenk, bare gjør det! Reis ut i verden! Det er noe man ikke kommer til å angre på. Et utvekslingsopphold i et annet land er en uvurderlig ballast på mange måter, som man vil ha med seg resten av livet, og dessuten er det den beste veien å gå for å lære et språk godt. Begynn planleggingen tidlig og vær forberedt på å måtte endre planer underveis.

Utveksling i Chile.