Bachelorprogram, 3-årig

Sosiologi

– Om sosiologi

Samfunnet består av mønstre og prosesser som er i stadig endring. Sosiologien viser at ting ikke alltid er slik de synes å være, og setter med det verden i et nytt lys.

Bachelorstudiet i sosiologi gjør deg i stand til å undersøke, analysere og forstå hvordan samfunnet endrer seg i takt med utviklingen.

Sosiologien studerer den enkeltes situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår. Programmet er satt sammen av obligatoriske og valgfrie emner som til sammen dekker mange spennende tema som kultur og medier, makt og påvirkning, familie og samliv, organisasjon og arbeidsliv, produksjon og rettferdig fordeling av goder og byrder. Du skal utføre prosjektarbeid som legger til rette for både selvstendig læring og samarbeid med andre.

Hvorfor velge sosiologi?

Sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan mennesker påvirker hverandre og former de små og store fellesskapene de tilhører. Innen sosiologien kan du se nærmere på forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.

Noen aktuelle problemstillinger i sosiologien er :

  • Innføring av ny teknologi
  • Mobiltelefon som bruks- og kultursymbol i ungdomsmiljøer
  • Nye organisasjons- og arbeidsformer
  • Konsekvenser av tidens kroppsdyrkelse og skjønnhetsideal
  • Likestilling
  • Mobbing i skole og på arbeidsplassen
  • Fordeling av ressurser
  • Årsaker til narkotikamisbruk