Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosiologi

Sosiologistudenter på forelesning. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Torsdag 18. august Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for bachelorprogrammet i sosiologi

På orienteringmsøtet får du viktig informasjon om programmet ditt, og om hva som skjer de første ukene.

Tid: kl. 10.15-12.00, torsdag 18. august 2016

Sted: Auditorium D4, Dragvoll Kart

 

Fredag 26.8. Alt jeg skulle visst som ny student» - oppstartsforedrag ved semesterstart

Dette er et kort kurs som du som ny student bør få med deg.

Tid: kl. 10.15-11.00, fredag 26.8.2016

Sted: Rom DI41 i idrettsbygget på Dragvoll - se i kart  OBS Dette er byttet rom

Andre aktiviteter

Endelig tid og sted for de ulike aktivitetene annonseres første uka i august.

Nyttig å vite

Om sosiologi

Samfunnet består av mønstre og prosesser som er i stadig endring. Sosiologien viser at ting ikke alltid er slik de synes å være, og setter med det verden i et nytt lys.

Sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan mennesker påvirker hverandre og former de små og store fellesskapene de tilhører. Innen sosiologien kan du se nærmere på forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Studiet utvikler yrkeskompetanse innrettet mot planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), arbeid i interesseorganisasjoner, arbeid i internasjonale organisasjoner, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosiologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Fordypningen i sosiologi består av obligatoriske og valgbare emner i sosiologi på tilsammen 105 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:iss@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 880
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017