Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosiologi

Sosiologistudenter på forelesning. Foto: Kim Ramberghaug

Om sosiologi

Samfunnet består av mønstre og prosesser som er i stadig endring. Sosiologien viser at ting ikke alltid er slik de synes å være, og setter med det verden i et nytt lys.

Sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan mennesker påvirker hverandre og former de små og store fellesskapene de tilhører. Innen sosiologien kan du se nærmere på forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Studiet utvikler yrkeskompetanse innrettet mot planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), arbeid i interesseorganisasjoner, arbeid i internasjonale organisasjoner, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosiologi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normert på 3 år (6 semester).

Fordypningen i sosiologi består av obligatoriske og valgbare emner i sosiologi på tilsammen 105 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:iss@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 880
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016