Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studier i utlandet for studenter ved SVT-fakultetet

– Utvekslingsopphold


Som student på SVT-fakultetet har du mulighet til å søke om å få ta ett eller to semestre av studiet ved et utenlandsk universitet.

Som utvekslingsstudent  får du anledning til å studere fag som kanskje ikke finnes i Norge - samtidig som du viser at du er selvstendig, tar initiativ og har ferdigheter innen språk og kultur, noe som er positivt overfor fremtidige arbeidsgivere.


Start planleggingen i god tid

Det er enklere enn du tror og vi er mange som kan hjelpe deg!


Søknad om utveksling

Søknadsprossessen er todelt:

  1. Søk om delstudier i utlandet.  Du søker elektroniske til Internasjonal seksjon som behandler søknad om utvekslingsopphold i utlandet og tildeler stipend. Internasjonal seksjon hjelper deg også med å søknadsprosessen til de utenlandske universitetene

  2. Søk om faglig forhåndsgodkjenning. Du må printe ut den elektroniske søknaden om delstudier i utlandet, og levere til SVT-fakultetet. Fakultetet og instituttet ditt vurderer om du kan bruke utdanningen du planlegger å ta som en del av graden din ved NTNU. Dette må være godkjent for å få støtte fra lånekassen.


Finansiering

Utveksling gir støtte i Lånekassen dersom studiene varer ett til to semester og inngår som del av en norsk grad. Lånekassen kaller dette delstudier i utlandet og de stiller som krav at fakultetet har forhåndsgodkjent utdanningen din. Hvis du planlegger å reise ut gjennom utvekslingsavtalene, må du ha avlagt 60 studiepoeng før du kan søke.

Alle studenter som reiser ut kan søke om et ekstra stipend hos NTNU. Du søker automatisk på dette stipendet idet du sender inn søknad om delstudier. Rangeringen går etter karakterer.


Internasjonal seksjon

Ved NTNU er det Internasjonal seksjon som hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen (søknadsprosedyrer, frister, stipend, utvekslingsmuligheter osv.) Studieveileder på institutt og fakultet kan hjelpe deg med faglige spørsmål.


Mer informasjon om utveksling finner du på Innsida (intranett).

 

Tue, 08 Dec 2015 08:28:58 +0100
Bjørg Danielsen

Lyst til å studere i Berkeley?

University of California, Berkeley og SVT-fakultetet har inngått en avtale om utveksling av studenter. Avtalen åpner for ett eller to semester ved UCB, og gir tilgang til utvalgte emner på undergraduate-nivå.