Bachelor, treårig

Bachelorprogram i sosialantropologi

- Masterprogram

Bachelorprogrammet i sosialantropologi gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Ett av masterprogrammene tilhører Sosialantropologisk institutt:

I tillegg vil kan du søke på masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag: