Bachelorprogram, 3-årig

Sosialantropologi

– Videre studier

Bachelorprogrammet i sosialantropologi gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Ett av masterprogrammene tilhører Institutt for sosialantroplogi:

I tillegg vil kan du søke på masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag:

 


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.