Bachelor, treårig

Bachelor i religionsvitenskap

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i religionsvitenskap er en treårig utdannelse og består av 180 studiepoeng. Av dette må minst 82,5 studiepoeng være knyttet til religionsvitenskap.

Obligatoriske emner (60sp) i fordypningen er Fortidens religioner, Midtøstens religioner, Sør-Asias religioner, Innføring i kristendommen og Religionsteori.

Blant de valgfrie påbygningsemnene i fordypningen (22,5 sp) må minst ett av emnene være RVI2115 Religion, politikk og vitenskap i det globale samfunn, RVI2125 Vestlig samtidsreligion eller RVI2175 Religions, Science and Technology in a Global Society (eller tilsvarende godkjente emner). Bacheloroppgaven i religionsvitenskap skrives med utgangspunkt i ett av disse påbygningsemnene. De resterende 7,5 studiepoeng i fordypningen velges blant emnene vist i oversikten over valgbare emner til høyre på denne siden.

I programmet inngår også de obligatoriske fellesemnene ex.phil., ex.fac. og perspektivemnet. Videre skal du velge et fag 2 på 60 studiepoeng og valgfrie emner på inntil 15 studiepoeng.

I tabellene nedenfor kan du se hvordan de to studieløp i bachelorprogrammet i religionsvitenskap er bygd opp. Tabellen leses nedenfra og opp.

Bachelor i religionsvitenskap - studieløp med bacheloroppgave i vestlig samtidsreligion / hinduisme:

Semester

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

6. semester (vår)

Fag 2

Fag 2

5. semester (høst)

Fag 2

 Fag 2

4. semester (vår)

Påbygningsemne *)

Perspektivemne

Valgfri del av bachelorgrad

3. semester (høst)

Påbygningsemne/Bacheloroppgave *)

RVI1050 Innføring i kristendommen

2. semester (vår)

RVI1030 Midtøstens religioner

RVI1040 Sør-Asias religioner

1. semester (høst)

EXPH0003 Examen philosophicum

EXFAC0008 Tekst og argumentasjon

RVI1010 Religionsteori

RVI1020 Fortidens religioner

*) Minst ett av emnene RVI2115, RVI2125 eller RVI2175 må inngå i fagfordypningen.  Se emneoversikt over valgbare påbyggingsemner til høyre.

Bachelor i religionsvitenskap - studieløp med bacheloroppgave i Religion, Politics and Science / Religion, Technology and Science:

Semester

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

6. semester (vår)

Fag 2

Fag 2

5. semester (høst)

Fag 2

 Fag 2

4. semester (vår)

Påbygningsemne *)

Perspektivemne

Påbygningsemne/Bacheloroppgave *)

3. semester (høst)

Valgfri del av bachelorgrad

RVI1050 Innføring i kristendommen

2. semester (vår)

RVI1030 Midtøstens religioner

RVI1040 Sør-Asias religioner

1. semester (høst)

EXPH0003 Examen philosophicum

EXFAC0008 Tekst og argumentasjon

RVI1010 Religionsteori

RVI1020 Fortidens religioner

*) Minst ett av emnene RVI2115, RVI2125 eller RVI2175 må inngå i fagfordypningen. Se emneoversikt over valgbare påbyggingsemner til høyre.

 

Fag 2

I tillegg til fordypningen inneholder bachelorgraden et fag 2 på 60 sp.

Fag 2 må være fra et annet fagområde enn fordypningen, og består normalt av et årsstudium. Årsstudiet kan erstattes av et utenlandsopphold, ekstern utdanning, eller andre emnesamlinger etter søknad.

Perspektivemne:

Nedenfor finner du liste over godkjente perspektivemner for bachelorprogrammet.

I alle bachelorprogram, integrerte masterprogram og tilsvarende studieprogram ved NTNU med normert studietid på 3 år eller mer inngår et perspektivemne som et av de obligatoriske fellesemnene. Perspektivemnet er på 7,5 studiepoeng, og skal ha et faglig perspektiv ut over studieprogrammets hovedprofil. Emnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget for å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget fagstudium, og samtidig øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon.

Oppmelding til emnene skjer gjennom studentweb. Ved spørsmål, kontakt instituttet.

Overgangsordning: Studenter tatt opp til et bachelorprogram ved HF før høsten 2013 vil få godkjent allerede avlagte perspektivemner i henhold til tidligere gjeldende perspektivemneordninger ved HF.

Godkjente perspektivemner for bachelor i religionsvitenskap

  • FI1105 Etikk (7,5 sp, høst)
  • AVS1202 Muntlig kommunikasjon (7,5 sp, vår)
  • AVS1201 Skriftlig kommunikasjon (7,5 sp, vår)
  • HFEL0004 Retorikk (7,5 sp, vår)

Valgbare påbyggingsemner (22,5 sp)

Minst ett av følgende emner må inngå i en fordypning religionsvitenskap*:

RVI2115 Religion og politikk i globaliseringen (15 sp)
RVI2125 Vestlig samtidsreligion (15 sp)
RVI2175 Religions, Science and Technology in a Global Society (15 sp)

I tillegg velges 7,5 sp eller mer blant følgende emner:

KRL1010 Bibelens litteratur og virkningshistorie (15 sp)
KRL2010 Urkristendommen (7,5 sp)
KRL2030 Kunst og religion (7,5 sp)
ANT1104 Antikkens filosofi og religion (15 sp)
SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse (15 sp)
RVI2150 Aktuelle religionsvitenskapelige emner (7,5 sp)*
RVI2151 Aktuelle religionsvitenskapelige emner (15 sp)*

* RVI2150 og RVI2151 kan kun tas i forbindelse med spesielle undervisningsopplegg. Dersom emnene tilbys vil undervisning, pensum, vurderingsformer m.m. bli kunngjort av instituttet. Ta kontakt med Institutt for filosofi og religionsvitenskap for nærmere informasjon