Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning. Foto: Kim Ramberghaug

Om bachelorprogrammet i psykologi

I hverdagen observerer vi hele tiden hverandre, reflekterer og kommenterer både vår egen og andres adferd. Vi drives av en sterk interesse for å forstå oss selv og folk rundt oss. Denne sterke interessen er nødvendig for at vi skal fungere normalt. Slik sett så kan alle kan «litt psykologi», fordi vi omgås andre mennesker og dyr - men det å studere psykologi, det er noe helt annet!


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 180 studenter. Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Med en bachelor i psykologi får du kunnskap om psykologifaget og psykologiens plass i generell vitenskap. Du lærer mye om hvordan mennesker fungerer både som enkelt individer og i grupper og du lærer en del om kommunikasjon mellom mennesker. Du lærer også om formidling og du utvikler god skriftlig og muntlig formuleringsevne, du utvikler dine analytiske evner og du lærer deg å analysere data og jobbe metodekritisk, du lærer deg å gjennomføre et forskningsprosjekt, du kan skrive rapporter og du vil utvikle selvstendighet. All denne kunnskapen får du god bruk i arbeidslivet. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi varer i tre år (6 semestre) og består av totalt 180 studiepoeng.

Den faglige fordypningen i psykologi er på 105 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:psykologi@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO):194 876
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Psykologisk institutt
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016