Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på forelesning. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 17. august - Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

18. og 19. august - PSYstart

Velkommen til PSYstart i august

Sted:    Idrettssenteret på Dragvoll

PSYstart er et obligatorisk arrangement for alle nye studenter som starter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi høsten 2016. Her vil du blant annet treffe instituttleder, faglærere, studieveiledere, linjeforeninger og studentorganisasjoner, og ikke minst dine medstudenter. Det blir servert lunsj begge dagene.

I og med at dette er et obligatorisk arrangement så starter begge dagene med registrering.

Registreringene skjer på følgende tidspunkter:

  • Torsdag 18. august kl. 09.15-10.00
  • Fredag 19. august kl. 09.15-09.45

PSYstart arrangeres i Idrettssenteret på Dragvoll. Spørsmål om på PSYstart sendes til: psystart@svt.ntnu.no   

Vi har også opprettet en lukket Facebook gruppe for alle nye studenter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Gruppen heter: https://www.facebook.com/groups/PSYSTART2016/

Facebook-gruppen administreres av to studentassistenter som vil hjelpe dere fram til PSYstart.

Vi gleder oss til å møte dere!

Nyttig å vite

Om bachelorprogrammet i psykologi

I hverdagen observerer vi hele tiden hverandre, reflekterer og kommenterer både vår egen og andres adferd. Vi drives av en sterk interesse for å forstå oss selv og folk rundt oss. Denne sterke interessen er nødvendig for at vi skal fungere normalt. Slik sett så kan alle kan «litt psykologi», fordi vi omgås andre mennesker og dyr - men det å studere psykologi, det er noe helt annet!


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 180 studenter. Se hvordan du søker opptak.

Studierettskrav

Fra og med studieåret 2016/2017 er det studierettskrav for alle emner på 1000-nivå i psykologi. Dette betyr at du må søke opptak til årsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, via Samordna opptak, for å få ta disse emnene.


Jobbmuligheter

Med en bachelor i psykologi får du kunnskap om psykologifaget og psykologiens plass i generell vitenskap. Du lærer mye om hvordan mennesker fungerer både som enkelt individer og i grupper og du lærer en del om kommunikasjon mellom mennesker. Du lærer også om formidling og du utvikler god skriftlig og muntlig formuleringsevne, du utvikler dine analytiske evner og du lærer deg å analysere data og jobbe metodekritisk, du lærer deg å gjennomføre et forskningsprosjekt, du kan skrive rapporter og du vil utvikle selvstendighet. All denne kunnskapen får du god bruk i arbeidslivet. 


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i psykologi varer i tre år (6 semestre) og består av totalt 180 studiepoeng.

Den faglige fordypningen i psykologi er på 105 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:psykologi@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Bachelor i psykologi
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO):194 876
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)
Institutt: Psykologisk institutt
Studiested: Trondheim, Dragvoll

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017