Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på programmering og applikasjonsutvikling enn det som er vanlig i slike studier. 

Første halvdel av studiet har mange felles emner (matematikk, programmering, algoritmer, databaser, systemutvikling, operativsystemer) med de andre informatikkbaserte bachelorstudiene ved NTNU i Gjøvik.

I hvert semester er det minimum ett studiespesifikt emne for å styrke studieidentitet, studiemotivasjon og faglig fordypning.  I fjerde semester velger studenten en av de to studieretningene der du virkelig kan fordype deg innen ditt interesseområde:

Studieretning Spill:  Her får du gjennom emner innen grafikkprogrammering, spillprogrammering og kunstig intelligens kunnskaper i å utvikle løsninger for visualisering, simulering og e-læring.  Spillgenren har bredt om seg fra å være underholdningsfokusert til også å favne opplæring, assistanse, simulering og et vidt spekter av interaktive løsninger som baserer seg på spillteori. 

Studieretning Applikasjoner: Her settes utvikling av web-, forretnings-, mobil- og skyapplikasjoner i fokus.  Målet er å gi deg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan du i profesjonell sammenheng jobber deg fra en idé frem til velfungerende programvare som virksomheter tar i bruk.

Studiet avsluttes med en 20-studiepoeng bacheloroppgave der du i gruppe med andre studenter utfører et programvareutviklingsoppdrag innen valgte studieretning. Det legges vekt på evne til å implementere en programvare kombinert med gode faglige diskusjoner rundt løsningsvalg.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i programmering [Spill | Applikasjoner]

Emnetabeller


1. studieår Bachelor i programmering [Spill | Applikasjoner]

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10          
IMT1362 Opplevelsesdesign O 10          
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10        
IMT2243 Systemutvikling O   10        
REA1121 Matematikk for programmering O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. og 3. studieår - studieretning Applikasjoner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2571 Datamodellering og databasesystemer O     10      
IMT2681 Cloud Technologies O     10      
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2291 WWW-Teknologi O       10    
IMT3673 Mobile/Wearable Programming O       10    
IMT3501 Programvaresikkerhet O         10  
IMT3281 Applikasjonsutvikling O         10  
IMT3110 Programvaredesign O         10  
IMT2581 Rask prototyping og innovasjon O         2,5 2,5
IMT3602 Professional Programming O           5
BPROG39 Bacheloroppgave Programmering O           20
Sum: 0 0 30 30 32,5 27,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. og 3. studieår - studieretning Spill

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2021 Algoritmiske metoder O     10      
IMT2571 Datamodellering og databasesystemer O     10      
IMT2681 Cloud Technologies O     10      
IMT2282 Operativsystemer O       10    
IMT2531 Grafikkprogrammering O       10    
IMT3673 Mobile/Wearable Programming O       10    
IMT3601 Spillprogrammering O         10  
IMT3281 Applikasjonsutvikling V         10  
IMT3591 Kunstig intelligens V         10  
IMT3501 Programvaresikkerhet O         10  
MT2581 Rask prototyping og innovasjon O         2,5 2,5
IMT3602 Professional Programming             5
BPROG39 Bacheloroppgave Programmering O           20
Sum: 0 0 30 30 32,5 27,5

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne